Màgic Badalona - Centre comercial i d’oci

Política de privacitat

Màgic Badalona

Identitat del responsable dels tractaments MÀGIC BADALONA

Persones jurídiques

Vila de Badalona

CIF:B-62591672

Av. Diagonal 567, 6ª planta, Barcelona.

De conformitat amb la legislació de protecció de dades i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que les dades personals que proporciona, si escau, s’incorporen en un arxiu automàtic que s’utilitza únicament per als fins que es descriuen en el formulari o contracte corresponent.

 

Consumidors

El Centre Comercial Màgic Badalona tracta les dades identificatives que faciliten els consumidors amb finalitats diverses: d’una banda, remetre informació al consumidor que ho sol·liciti, tramitar incidències o reclamacions i mantenir-lo informat sobre l’activitat del Centre Comercial, i, d’altra banda, mantenir la seguretat del Centre Comercial.

De la mateixa manera, si el consumidor participa en algun concurs, sorteig o altres activitats del Centre, les dades s’utilitzen per gestionar l’esdeveniment (sorteig, concurs, etc.); és possible que el Centre Comercial tracti les dades per enviar informació sobre les seves activitats. A més, el Centre Comercial pot tractar les dades relatives a la imatge de l’usuari si l’esdeveniment requereix aquesta informació; ho pot fer atès que l’usuari ha acceptat la cessió dels drets d’imatge, sense límit territorial ni temporal, en emplenar el formulari. Aquesta cessió de drets es pot revocar en qualsevol moment.

L’informem que la base legítima per al tractament és el consentiment, el compliment de la relació contractual i, si no n’hi ha, el interès legítim, i també, si escau, el manteniment de la seguretat.

El Centre Comercial respecta la confidencialitat de les dades personals; si és necessari, les comunicarà a les autoritats d’acord amb el compliment de les seves obligacions legals.

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual que en va ocasionar la recollida, sempre que el titular no se n’oposi al tractament, o durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten el Centre Comercial en cas que es pugui derivar alguna responsabilitat.

 

Dades corresponents a persones de contacte a través del formulari de contacte

Les dades de caràcter personal que es faciliten en els formularis existents s’utilitzen per resoldre les consultes que planteja el formulari mateix i no se cedeixen a tercers, tret dels locals del Centre Comercial, en cas que la consulta requereixi aquesta comunicació i amb aquesta finalitat exclusivament. A més, l’informem que les dades es poden comunicar a tercers si la consulta ho requereix, com ara en cas d’una reclamació.

La base legítima del tractament és el consentiment que vostè ha donat en emplenar el formulari.

A més, l’informem que les dades personals romanen als fitxers del Centre Comercial mentre no se n’oposi al tractament.

 

Dades relatives a clients persones jurídiques i autònoms

El Centre Comercial tracta les dades personals de les persones de contacte i dels autònoms corresponents als locals ubicats al Centre Comercial amb la finalitat de gestionar el lloguer dels locals, i també gestionar la pertinença a Vila de Badalona; el Centre Comercial pot remetre informació relacionada amb l’activitat del Centre Comercial en interès dels titulars.

La base legítima per al tractament és el compliment de la relació contractual i l’interès legítim per a l’enviament d’informació.

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual i durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten el Centre Comercial.

 

Reclamacions

Si un consumidor presenta una reclamació per qualsevol circumstància, l’informem que el Centre Comercial utilitza les dades exclusivament per resoldre la reclamació i no les cedeix a tercers, tret que la reclamació requereixi comunicar-les i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades proporcionades es conserven durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no prescrigui l’objecte de la reclamació. La base legítima del tractament en tot cas és el compliment de les obligacions legals o, si no n’hi ha, el consentiment.

 

Dades relatives a vídeo vigilància

Al Centre Comercial hi ha instal·lades càmeres de seguretat que s’anuncien degudament a les entrades al Centre. Les dades que s’obtenen a través de les càmeres s’emmagatzemen durant un termini màxim de 30 dies. El Centre Comercial garanteix la confidencialitat absoluta del tractament de les dades i només comunica les dades als organismes oficials i els agents de l’autoritat que ho sol·licitin, i també a entitats asseguradores sempre que hagin d’accedir necessàriament a la informació per resoldre el sinistre.

La base legítima per al tractament és el manteniment de la seguretat al Centre Comercial i el compliment de les obligacions legals que l’afecten.

 

Exercici de drets comuns a totes les dades personals

El titular de les dades té dret que se li confirmi que al Centre Comercial qualsevol empresa d’IFC tracta les seves dades personals; per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries, i també a oposar-se’n al tractament per a alguna de les finalitats que aquí s’exposen, com ara l’enviament d’informació comercial.

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat per correu electrònic a l’adreça

info@magicbadalona.es

O per correu postal

Av. Diagonal 567, 6ª planta, Barcelona.

En qualsevol cas, el titular de dades pot adreçar-se a l’autoritat de control que li correspongui per presentar les reclamacions que consideri adequades.

 

Veracitat de les dades i actualització

El Centre Comercial presumeix que les dades personals que es faciliten a través dels diferents canals i suports són verídiques, que les subministra directament el titular, que el titular és qui diu ser, que les dades estan actualitzades i que l’afectat/interessat comunicarà qualsevol modificació de les seves dades quan es produeixi.

 

Deure de secret

Les persones que intervenen en el tractament de dades relatives a persones físiques i accedeixen als fitxers, directament o indirectament, han de respectar en tot moment el secret de les dades personals que coneixen en el desenvolupament de l’activitat. El deure de secret és una obligació per al Centre Comercial, els membres dels òrgans de direcció i gestió, les persones contractades en règim de dret laboral i els professionals que presten serveis contractats en règim de dret mercantil. També és una obligació per als proveïdors de béns i serveis i els seus empleats, els encarregats del tractament i els seus empleats, i els qui l’encarregat del tractament subcontracti i els seus empleats. L’obligació de secret sobreviu a l’extinció de la relació laboral o mercantil establerta amb el Centre Comercial, responsable del tractament, i també al venciment dels contractes laborals, mercantils, etc. que vinculen els empleats i/o professionals amb l’encarregat del tractament i els proveïdors que subministren béns o presten serveis al Centre Comercial.

 

Recomanació de llocs i pàgines web

El Centre Comercial recomana o enllaça llocs i pàgines web que considera que són d’interès per a l’usuari. El Centre Comercial no té l’obligació de supervisar els llocs o les pàgines web que enllaça o recomana. Aquests llocs o pàgines web els han creat persones jurídiques, físiques o ens sense personalitat aliens al Centre Comercial. El Centre Comercial no intervé en la gestió dels llocs o les pàgines web que enllaça o recomana, no els finança, no decideix els continguts que s’hi incorporen, i no gestiona els serveis que subministren ni hi participa. El Centre Comercial anul·larà qualsevol enllaç a un lloc o una pàgina web i s’abstindrà de recomanar-los quan tingui constància fefaent que el lloc o la pàgina web i/o els serveis que subministren són il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.

 

Ús de galetes

Durant la navegació a través del nostre web és possible que recopilem informació relativa al trànsit i a patrons de visita de les pàgines del nostre domini. Aquesta informació es tracta a través de galetes (petites quantitats d’informació en format text que la pàgina envia a l’ordinador o equip de l’usuari mentre la visita).

L’objectiu de l’ús de les galetes és personalitzar l’accés a la pàgina amb el propòsit de millorar-ne la navegació i les condicions de funcionalitat.

A Màgic Badalona complim el que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació, norma que ha recollit la transposició de la Directiva 2009/136/CE, coneguda com a Llei de galetes.

Una galeta és un petit arxiu de text que s’emmagatzema a l’ordinador, la tauleta, el telèfon mòbil o, en definitiva, el dispositiu que utilitzi per navegar a través d’Internet i que pot guardar informació relativa a la freqüència amb què visita les pàgines web, les seves preferències de navegació, la informació que més li interessa i els noms d’usuari, registrar productes, etc

En el nostre cas, les galetes que fem servir al nostre web no recopilen informació que l’identifiqui de manera personal.

 

Tipus de galetes

En funció de la seva naturalesa, les galetes es poden classificar de la manera següent:

  • Galetes de sessió i galetes permanents: les primeres s’eliminen en tancar el navegador, mentre que les segones romanen a l’equip informàtic.
  • Galetes pròpies i galetes de tercers: les primeres pertanyen al titular del web, mentre que les segones pertanyen a un tercer.

 

Quines galetes fem servir?

  • Galetes de Google Analytics:
Galeta Finalitat Durada
_ga: Habiliten la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entra al lloc web del Màgic Badalona a través d’un navegador s’instal·la aquesta galeta. Quan aquest usuari torna a entrar al nostre web amb el mateix navegador, la galeta considera que és el mateix usuari. Només si l’usuari canvia de navegador, Google Analytics el considera un altre usuari. 2 anys

 

Google ha facilitat un complement d’inhabilitació de les galetes de Google Analytics per als navegadors més habituals, com són Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera, que facilita la des instal·lació d’aquestes galetes.

Les nostres galetes només ens proporcionen informació estadística anònima sobre la navegació al nostre lloc web; no obstant això, les pot des habilitar directament configurant el seu navegador web.

  • Galetes de sessió
Galeta Finalitat Durada
PHPSESSID: Galeta estàndard de PHP per controlar el manteniment de la sessió. Sessió

 

Pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de totes les galetes o certs tipus, o per sol·licitar que se li notifiqui quan es col·loca una galeta.

 

Seguretat de les dades

El Centre Comercial ha implementat les mesures de seguretat que requereix la normativa de protecció de dades de caràcter personal als seus centres de treball, locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc. També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc., que eviten l’accés de tercers sense autorització a les dades, i la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització de les dades.

 

Vigència i modificació de la política de privacitat

La política de privacitat que estableix el CENTRE COMERCIAL està en vigor des de la data de la seva publicació al web corresponent; l’usuari la pot arxivar i/o reproduir. El CENTRE COMERCIAL està facultat per modificar la seva política de privacitat, fet que ha de posar en coneixement de l’usuari.

Identitat del responsable dels tractaments MÀGIC BADALONA
 

Persones jurídiques

Vila de Badalona

CIF:B-62591672

Av. Diagonal 567, 6ª planta, Barcelona.
 

De conformitat amb la legislació de protecció de dades i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que les dades personals que proporciona, si escau, s’incorporen en un arxiu automàtic que s’utilitza únicament per als fins que es descriuen en el formulari o contracte corresponent.

 

Consumidors
 

El Centre Comercial Màgic Badalona tracta les dades identificatives que faciliten els consumidors amb finalitats diverses: d’una banda, remetre informació al consumidor que ho sol·liciti, tramitar incidències o reclamacions i mantenir-lo informat sobre l’activitat del Centre Comercial, i, d’altra banda, mantenir la seguretat del Centre Comercial.
 

De la mateixa manera, si el consumidor participa en algun concurs, sorteig o altres activitats del Centre, les dades s’utilitzen per gestionar l’esdeveniment (sorteig, concurs, etc.); és possible que el Centre Comercial tracti les dades per enviar informació sobre les seves activitats. A més, el Centre Comercial pot tractar les dades relatives a la imatge de l’usuari si l’esdeveniment requereix aquesta informació; ho pot fer atès que l’usuari ha acceptat la cessió dels drets d’imatge, sense límit territorial ni temporal, en emplenar el formulari. Aquesta cessió de drets es pot revocar en qualsevol moment.
 

L’informem que la base legítima per al tractament és el consentiment, el compliment de la relació contractual i, si no n’hi ha, el interès legítim, i també, si escau, el manteniment de la seguretat.
 

El Centre Comercial respecta la confidencialitat de les dades personals; si és necessari, les comunicarà a les autoritats d’acord amb el compliment de les seves obligacions legals.
 

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual que en va ocasionar la recollida, sempre que el titular no se n’oposi al tractament, o durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten el Centre Comercial en cas que es pugui derivar alguna responsabilitat.

 

Dades corresponents a persones de contacte a través del formulari de contacte
 

Les dades de caràcter personal que es faciliten en els formularis existents s’utilitzen per resoldre les consultes que planteja el formulari mateix i no se cedeixen a tercers, tret dels locals del Centre Comercial, en cas que la consulta requereixi aquesta comunicació i amb aquesta finalitat exclusivament. A més, l’informem que les dades es poden comunicar a tercers si la consulta ho requereix, com ara en cas d’una reclamació.

La base legítima del tractament és el consentiment que vostè ha donat en emplenar el formulari.
 

A més, l’informem que les dades personals romanen als fitxers del Centre Comercial mentre no se n’oposi al tractament.

 

Dades relatives a clients persones jurídiques i autònoms
 

El Centre Comercial tracta les dades personals de les persones de contacte i dels autònoms corresponents als locals ubicats al Centre Comercial amb la finalitat de gestionar el lloguer dels locals, i també gestionar la pertinença a Vila de Badalona; el Centre Comercial pot remetre informació relacionada amb l’activitat del Centre Comercial en interès dels titulars.
 

La base legítima per al tractament és el compliment de la relació contractual i l’interès legítim per a l’enviament d’informació.
 

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual i durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten el Centre Comercial.

 

Reclamacions
 

Si un consumidor presenta una reclamació per qualsevol circumstància, l’informem que el Centre Comercial utilitza les dades exclusivament per resoldre la reclamació i no les cedeix a tercers, tret que la reclamació requereixi comunicar-les i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades proporcionades es conserven durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no prescrigui l’objecte de la reclamació. La base legítima del tractament en tot cas és el compliment de les obligacions legals o, si no n’hi ha, el consentiment.

 

Dades relatives a vídeo vigilància
 

Al Centre Comercial hi ha instal·lades càmeres de seguretat que s’anuncien degudament a les entrades al Centre. Les dades que s’obtenen a través de les càmeres s’emmagatzemen durant un termini màxim de 30 dies. El Centre Comercial garanteix la confidencialitat absoluta del tractament de les dades i només comunica les dades als organismes oficials i els agents de l’autoritat que ho sol·licitin, i també a entitats asseguradores sempre que hagin d’accedir necessàriament a la informació per resoldre el sinistre.
 

La base legítima per al tractament és el manteniment de la seguretat al Centre Comercial i el compliment de les obligacions legals que l’afecten.

 

Exercici de drets comuns a totes les dades personals
 

El titular de les dades té dret que se li confirmi que al Centre Comercial qualsevol empresa d’IFC tracta les seves dades personals; per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries, i també a oposar-se’n al tractament per a alguna de les finalitats que aquí s’exposen, com ara l’enviament d’informació comercial.
 

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat per correu electrònic a l’adreça

info@magicbadalona.es
 

O per correu postal

Av. Diagonal 567, 6ª planta, Barcelona.
 

En qualsevol cas, el titular de dades pot adreçar-se a l’autoritat de control que li correspongui per presentar les reclamacions que consideri adequades.

 

Veracitat de les dades i actualització
 

El Centre Comercial presumeix que les dades personals que es faciliten a través dels diferents canals i suports són verídiques, que les subministra directament el titular, que el titular és qui diu ser, que les dades estan actualitzades i que l’afectat/interessat comunicarà qualsevol modificació de les seves dades quan es produeixi.

 

Deure de secret
 

Les persones que intervenen en el tractament de dades relatives a persones físiques i accedeixen als fitxers, directament o indirectament, han de respectar en tot moment el secret de les dades personals que coneixen en el desenvolupament de l’activitat. El deure de secret és una obligació per al Centre Comercial, els membres dels òrgans de direcció i gestió, les persones contractades en règim de dret laboral i els professionals que presten serveis contractats en règim de dret mercantil. També és una obligació per als proveïdors de béns i serveis i els seus empleats, els encarregats del tractament i els seus empleats, i els qui l’encarregat del tractament subcontracti i els seus empleats. L’obligació de secret sobreviu a l’extinció de la relació laboral o mercantil establerta amb el Centre Comercial, responsable del tractament, i també al venciment dels contractes laborals, mercantils, etc. que vinculen els empleats i/o professionals amb l’encarregat del tractament i els proveïdors que subministren béns o presten serveis al Centre Comercial.

 

Recomanació de llocs i pàgines web
 

El Centre Comercial recomana o enllaça llocs i pàgines web que considera que són d’interès per a l’usuari. El Centre Comercial no té l’obligació de supervisar els llocs o les pàgines web que enllaça o recomana. Aquests llocs o pàgines web els han creat persones jurídiques, físiques o ens sense personalitat aliens al Centre Comercial. El Centre Comercial no intervé en la gestió dels llocs o les pàgines web que enllaça o recomana, no els finança, no decideix els continguts que s’hi incorporen, i no gestiona els serveis que subministren ni hi participa. El Centre Comercial anul·larà qualsevol enllaç a un lloc o una pàgina web i s’abstindrà de recomanar-los quan tingui constància fefaent que el lloc o la pàgina web i/o els serveis que subministren són il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.

 

Ús de galetes

Durant la navegació a través del nostre web és possible que recopilem informació relativa al trànsit i a patrons de visita de les pàgines del nostre domini. Aquesta informació es tracta a través de galetes (petites quantitats d’informació en format text que la pàgina envia a l’ordinador o equip de l’usuari mentre la visita).
 

L’objectiu de l’ús de les galetes és personalitzar l’accés a la pàgina amb el propòsit de millorar-ne la navegació i les condicions de funcionalitat.
 

A Màgic Badalona complim el que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació, norma que ha recollit la transposició de la Directiva 2009/136/CE, coneguda com a Llei de galetes.
 

Una galeta és un petit arxiu de text que s’emmagatzema a l’ordinador, la tauleta, el telèfon mòbil o, en definitiva, el dispositiu que utilitzi per navegar a través d’Internet i que pot guardar informació relativa a la freqüència amb què visita les pàgines web, les seves preferències de navegació, la informació que més li interessa i els noms d’usuari, registrar productes, etc
 

En el nostre cas, les galetes que fem servir al nostre web no recopilen informació que l’identifiqui de manera personal.

 

Tipus de galetes

En funció de la seva naturalesa, les galetes es poden classificar de la manera següent:

  • Galetes de sessió i galetes permanents: les primeres s’eliminen en tancar el navegador, mentre que les segones romanen a l’equip informàtic.
  • Galetes pròpies i galetes de tercers: les primeres pertanyen al titular del web, mentre que les segones pertanyen a un tercer.

 

Quines galetes fem servir?

  • Galetes de Google Analytics:
Galeta Finalitat Durada
_ga: Habiliten la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entra al lloc web del Màgic Badalona a través d’un navegador s’instal·la aquesta galeta. Quan aquest usuari torna a entrar al nostre web amb el mateix navegador, la galeta considera que és el mateix usuari. Només si l’usuari canvia de navegador, Google Analytics el considera un altre usuari. 2 anys

 

Google ha facilitat un complement d’inhabilitació de les galetes de Google Analytics per als navegadors més habituals, com són Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera, que facilita la des instal·lació d’aquestes galetes.
 

Les nostres galetes només ens proporcionen informació estadística anònima sobre la navegació al nostre lloc web; no obstant això, les pot des habilitar directament configurant el seu navegador web.

  • Galetes de sessió
Galeta Finalitat Durada
PHPSESSID: Galeta estàndard de PHP per controlar el manteniment de la sessió. Sessió

 

Pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de totes les galetes o certs tipus, o per sol·licitar que se li notifiqui quan es col·loca una galeta.

 

Seguretat de les dades
 

El Centre Comercial ha implementat les mesures de seguretat que requereix la normativa de protecció de dades de caràcter personal als seus centres de treball, locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc. També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc., que eviten l’accés de tercers sense autorització a les dades, i la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització de les dades.

 

Vigència i modificació de la política de privacitat
 

La política de privacitat que estableix el CENTRE COMERCIAL està en vigor des de la data de la seva publicació al web corresponent; l’usuari la pot arxivar i/o reproduir. El CENTRE COMERCIAL està facultat per modificar la seva política de privacitat, fet que ha de posar en coneixement de l’usuari.


MAGIC BADALONA © 2020 / TOTS ELS DRETS RESERVATS